Doc. dr. sc. Ivana Lolić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Ivana Lolić
Ime i prezime
Ivana Lolić
Kabinet
B-514
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Zbog spriječenosti nastavnika konzultacije se neće održati u srijedu 29.11.2023. Molim javite se mailom.
  • Srijeda: 13:00 - 15:00
Biografija

CV (Croatian)
CV (English)

Novi smjer na integriranom studiju Poslovna ekonomija Ekonomska analitika