Izv. prof. dr. sc. Draženka Čizmić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Draženka Čizmić
Ime i prezime
Draženka Čizmić
Kabinet
B-103
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Utorak: 13:00 - 15:00
Biografija
Dr. sc. Draženka Čizmić
Docent
Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6
Telefon: 2383303
E-mail: dcizmic@efzg.hr
web: www.statistika.efzg.hr

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr. sc. Draženka Čizmić rođena je u Splitu. Osnovnu i srednju pedagošku školu pohađala je u Makarskoj. Diplomirala je u travnju 1990. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zaposlila se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent pripravnik na Katedri za statistiku.

1990. godine upisala je poslijediplomski studij ''Teorija i politika marketinga'' na istom fakultetu. Magistarski rad pod naslovom 'Statistički sustav Europske zajednice' obranila je u studenom 1993. godine.

1994. godine izabrana je u suradničko zvanje asistent na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na predmetu Statistika. Od 1990. godine izvodi vježbe na predmetima Statistika i Osnove statistike.

Doktorsku disertaciju pod naslovom 'Problemi korištenja indeksa cijena i obujma u izradi nacionalnih računa Republike Hrvatske' obranila je u lipnju 2000. godine. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta za predmete Statistika i Društveno računovodstvo.

2004. godine izabrana je znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, predmet Društveno računovodstvo i Statistika.

2009. godine ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radovi dr. D. Čizmić iz područja su statističkog sustava Europske unije, skupnih indeksa i nacionalnih računa.

Članica je međunarodnog statističkog udruženja IASS (International Association of Survey Statisticians).