Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Vanjski suradnici

​Akademska godina 2020/2021

Akademska godina 2019/2020

​Akademska godina 2018/2019

Akademska godina 2017/2018
  • dr. sc. Martina Basarac Sertić (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
  • Marita Kukor, mag. oec. (zimski semestar - kolegij: Poslovna statistika; ljetni semestar - kolegij: Statistika)
  • Viktor Viljevac, univ. bacc. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)