Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Vanjski suradnici

​Akademska godina 2022./2023.
 • Vlatka Božić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika) - e-mail
 • Tonka Gulić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika) - e-mail
 • dr. sc. Ivana Rašić (ljetni semestar - kolegij: Statistika) - e-mail

​Akademska godina 2021./2022.
 • Vlatka Božić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Tonka Gulić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • dr. sc. Ivana Rašić (ljetni semestar - kolegij: Statistika)


​Akademska godina 2020./2021.
 • ​Josipa Filić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Ivana Hapač, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)


Akademska godina 2019./2020.
 • ​Tonka Gulić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Ivana Hapač, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Marija Palić, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • dr. sc. Ivana Rašić (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Mateo Žokalj, mag. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)


​Akademska godina 2018./2019.
 • ​Marita Novoselec, mag. oec. (zimski semestar - kolegij: Poslovna statistika; ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • dr. sc. Ivana Rašić Bakarić (ljetni semestar - kolegij: Statistika)


Akademska godina 2017./2018.
 • dr. sc. Martina Basarac Sertić (ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • ​Marita Kukor, mag. oec. (zimski semestar - kolegij: Poslovna statistika; ljetni semestar - kolegij: Statistika)
 • Viktor Viljevac, univ. bacc. oec. (ljetni semestar - kolegij: Statistika)