Izv. prof. dr. sc. Saša Jakšić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Saša Jakšić
Ime i prezime
Saša Jakšić
Kabinet
B-509
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • četvrtak: 10:00 - 11:00
  • ponedjeljak: 10:00 - 11:00
Biografija
OSOBNI PODACI 
• Ime i prezime: Saša Jakšić 
• Datum i mjesto rođenja: 22.11.1982. u Zadru
• E-mail: sjaksic@efzg.hr 
 
OBRAZOVANJE
• 2009. – 2012. - Poslijediplomski doktorski studij, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu (16.11.2012. obranio doktorsku disertaciju "Modeliranje prijenosa učinaka krize među zemljama Srednje i Jugoistočne Europe primjenom GVAR pristupa", mentor prof. dr. sc. Nataša Erjavec)
• 2007. – 2009. Specijalistički poslijediplomski studij ''Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje'', Ekonomski fakultet Zagreb
• 16. veljače 2009. obranio specijalistički poslijediplomski rad "Analiza utjecaja odabranih makroekonomskih varijabli na CROBEX", mentor prof. dr. sc. Nataša Erjavec
• 2007. - Certifikat Filozofskog fakulteta o stečenim kompetencijama za visokoškolskog nastavnika
• Siječanj 2006. Obranjen diplomski rad na temu ''Portfolio analiza na primjeru hrvatskog tržišta kapitala'', mentor prof. dr. sc. Ivan Šošić
• 2001. – 2005. Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, studij Poslovne ekonomije, smjer Financije, položeni svi ispiti, prosjek ocjena 5,0
• 1997. – 2001. Opća gimnazija Juraj Baraković u Zadru
 
KVALIFIKACIJE
• Strani jezici:
1. engleski: aktivno
2. talijanski: pasivno
3. ruski: aktivno
• Kompjuterska znanja: Word, Excel, Power Point, SAS, Statmaster, Internet Explorer, Mozilla Firefox, E – Views, Demetra
 
RADNO ISKUSTVO 
• Od 2021. Ekonomski fakultet Zagreb, izvanredni profesor na Katedri za statistiku
• 2016. - 2021. Ekonomski fakultet Zagreb, docent na Katedri za statistiku
• 2012. - 2016. Ekonomski fakultet Zagreb, viši asistent na Katedri za statistiku
• 2006. – 2012. Ekonomski fakultet Zagreb, asistent na Katedri za statistiku
• 2005 – 2006. Institut za javne financije, civilno služenje vojnog roka, raspoređen na poslove vezane uz izradu projekta 'Pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji'
• 2005 – 2006. Demonstrator na Katedri za matematiku, kolegij Matematička ekonomija
• 2002 – 2005. Demonstrator na Katedri za statistiku, kolegij Statistika
• Srpanj – kolovoz 2004. Obavljena stručna praksa (DVC Zadar)
 
NAGRADE I STIPENDIJE
• 2012. Nagrada "Dr. Mijo Mirković" za znanstveni rad
• 2006. Dekanova nagrada za diplomski rad
• 2006. Dekanova nagrada za ostvaren prosjek ocjena na cjelokupnom studiju
• 2005. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta za prosjek ocjena 5,0 na sve četiri godine studija
• 2005. Finalist 'TOP STIPENDIJE' tjednika Nacional
• 2003. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta za prosjek ocjena 5,0
• 2002 – 2005. Državna stipendija, A kategorija (iznimno nadareni studenti)
 
ZNANSTVENI PROJEKTI
2015. - Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna. Istraživački projekt Hrvatske Zaklade za znanost. Šifra projekta 3008. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Katarina Ott (Institut za javne financije)
2015. - Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj. Uspostavni istraživački projekt Hrvatske Zaklade za znanost. Šifra projekta 4096. Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Urban (Institut za javne financije). 
• 2007-2011. Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta, voditelj projekta prof.dr.sc. Boris Cota, financiran od strane MZOŠ-a
• 2006-2007. Primijenjena makroekonometrija u Hrvatskoj: VAR pristup, voditelj projekta prof.dr.sc. Boris Cota, financiran od strane MZOŠ-a
 
SEMINARI I USAVRŠAVANJA
• Srpanj 2015. University of Cambridge, Econometrics Summer School, kolegij "Time series analysis and modelling" (predavač prof. Andrew C. Harvey) i kolegij "Microeconometrics" (predavač Melvyn Weeks, PhD)
„Introduction to Dynamic Economic Models: Building Your First DSGE Model in MATLAB and Dynare“ (predavač: Myroslav Pidkuyko, CERGE-EI, Prag), Ekonomski fakultet Zagreb, 2015
„Seminars on selected topics in time series econometrics“ (predavač: Junsoo Lee, University of Alabama, USA). Ekonomski fakultet Zagreb, 2015. 
„Panel Data Models and Extensions“, (predavač: Junsoo Lee, University of Alabama, USA), Ekonomski institut Zagreb, 2015. 
„Applied Econometrics course: Panel Data Econometrics“, (predavač Craig A. Depken II, Ph.D.; University of North Carolina-Charlotte), Ekonomski fakultet Zagreb, 2013. 
• Srpanj 2012. Forecasting using Global VAR modeling, EcoMod Modeling School, Brussels, Belgija
• Ožujak 2010. High-Dimensional Data Analysis in Economics Workshop (zajednička organizacija Ekonomskog fakulteta Zagreb i Humboldt sveučilišta u Berlinu), Zagreb, Hrvatska
• Siječanj 2010. Distinguished Lecture Series: 200 Years of Finance and Statistics Workshop, Humboldt University Berlin, Njemačka
• Srpanj 2009. London School of Economics (LSE), kolegij Introduction to Econometrics
• Lipanj 2008. Seminar„Applied Econometrics course“ (predavač dr. Robert J. Sonora), Ekonomski fakultet Zagreb 
• Ožujak – Srpanj 2006. Odslušao i položio tečaj konverzacijskog engleskog jezika (8. stupanj)
• Svibanj 2006. Sudjelovanje na radionici 'Uređivanje elektroničkih časopisa' Revije za socijalnu politiku
• Travanj 2006. Odslušao tečaj 'SAS i primijenjena statistika 3 (Analiza varijance)'
• Veljača 2006. Odslušao tečaj 'SAS i primijenjena statistika 1 (Osnove statistike)'
• Veljača 2006. Odslušao tečaj 'SAS grafika'
• Siječanj 2006. Sudjelovanje na konferenciji 'Government Bond Market and Debt Management' u Ljubljani
• Studeni 2005. Odslušao tečaj 'SAS osnove i programski jezik'
• Listopad 2005. Odslušao tečaj 'Prvi koraci u SAS-u'