Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Poslovna statistika


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE IZ KOLEGIJA POSLOVNA STATISTIKA - OBAVEZNI KOLEGIJ OBAVEZNI KOLEGIJ INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, 3. GODINA
 
U zimskom semestru akademske godine 2023./2024. izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk održava nastavu iz kolegija Poslovna statistika prema sljedećem rasporedu:
 

Grupa studenata
 
Dan Termin Dvorana Vrsta nastave Ispitivač
 3_8_IZV_ABA-ŽVU srijeda 15 - 17

Dvorana 16

predavanje izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk
 3_8_1_IZV_ABA-LOK srijeda 19 - 21
Dvorana 16
 
 seminar izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk
 3_8_2_IZV_LOL-ŽVU srijeda 17 - 19
Dvorana 16
 
 seminar izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk

NAPOMENA: Mole se studenti da se pridržavaju utvrđenog rasporeda.

Nastavni materijali i dodatne obavijesti nalaze se na Google Classroom-u.
Pristupne kodove je moguće dobiti na nastavi ili na konzultacijama.
 
 
POLAGANJE ISPITA IZ KOLEGIJA POSLOVNA STATISTIKA 
 
Budući da je uvjet za polaganje ispita iz kolegija POSLOVNA STATISTIKA, položen ispit iz kolegija STATISTIKA, studenti koji NISU POLOŽILI navedeni kolegij NE MOGU pristupiti ispitu ni kolokvijima iz kolegija POSLOVNA STATISTIKA.