Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
 
Ispit iz Osnova ekonomije na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju održat će se dana 12.09.2022. godine s početkom u 8,15 u KONGRESNOJ DVORANI .


Mole se studenti da dođu ispred dvorane 10 minuta prije početka ispita radi identifikacije i sa sobom OBAVEZNO ponesu "X"-icu. Isto tako sa sobom je potrebno ponijeti kemijsku olovku i kalkulator, a po potrebi i ravnalo.

Za studente koji polažu pred Komisijom, usmeni dio ispita će se održati isti dan prema unaprijed objavljenom rasporedu s početkom u 16,00.

 
Ispit iz MIKROEKONOMIJE na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju održat će se dana 12.09.2022. godine s početkom u 12,00 u DVORANI 24.

Mole se studenti da dođu ispred dvorane 10 minuta prije početka ispita radi identifikacije i sa sobom OBAVEZNO ponesu "X"-icu. Isto tako sa sobom je potrebno ponijeti kemijsku olovku i kalkulator, a po potrebi i ravnalo.

Za studente koji polažu pred Komisijom, usmeni dio ispita će se održati isti dan prema unaprijed objavljenom rasporedu s početkom u 16,00.

 
STRUČNI STUDIJ

Ispit iz Osnova ekonomije na STRUČNOM  studiju održat će se dana 12.09.2022. godine s početkom u 8,15 u KONGRESNOJ DVORANI.

Mole se studenti da dođu ispred dvorane 10 minuta prije početka ispita radi identifikacije i sa sobom OBAVEZNO ponesu "X"-icu. Isto tako sa sobom je potrebno ponijeti kemijsku olovku i kalkulator, a po potrebi i ravnalo.

Za studente koji polažu pred Komisijom, usmeni dio ispita će se održati isti dan prema unaprijed objavljenom rasporedu s početkom u 16,00.