Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Specijalistički diplomski stručni studij
Primijenjena mikroekonomija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama*
Mikroekonomija*
Osnove ekonomije
Politička ekonomija
Politička ekonomija globalizacije*
Politička ekonomija rasta

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija
Analiza konkurentnosti u uvjetima globalizacije
Izabrane teme iz političke ekonomije 
Mikroekonomska analiza


*u akademskoj godini 2020/2021. ne sudjelujem u izvođenju navedenih kolegija