Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Tržišne strukture
Koncentracija tržišta
Mikroekonomska analiza financijskih tržišta
Investicijski fondovi