Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da mi sve poruke šaljete isključivo na službenu adresu ivrankic@efzg.hr. Adresa ivrankic@net.efzg.hr je podloga za druge Google usluge i više neću odgovarati na poruke koje tamo pristignu.

Kod za Google Classroom za kolegij Mikroekonomija je cpmatza. Naziv Classrooma je Mikroekonomija 2021/2022.

U srijedu 1. lipnja 2022. godine neće se održati konzultacije zbog službenog putovanja.