Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Politička ekonomija
Osnove ekonomije
Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama
Mikroekonomija
Politička ekonomija globalizacije