izv. prof. dr. sc. Tomislav Herceg

Povratak na katedru
izv. prof. dr. sc. Tomislav Herceg
Ime i prezime
Tomislav Herceg
Kabinet
317
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Google Classroom kod: oteiesl. Tamo se nalaze sve upute.
Biografija

Google Classroom kod s informacijama vezanim uz održavanje ispita: oteiesl. 
konzultacije: SRI /WED: 9-11
CV HR
CV EN