prof. dr. sc. Ilko Vrankić

Povratak na katedru
prof. dr. sc. Ilko Vrankić
Ime i prezime
Ilko Vrankić
Kabinet
319
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Srijeda: 15:00 - 17:00
Biografija
Prof. dr. sc. Ilko Vrankić, dipl. inž. matematike, rođen je 10. 07. 1974. godine u Metkoviću, Republika Hrvatska.  Osnovnu školu završio je u Pločama, a Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Metkoviću.  Godine 1992. upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, gdje je obranio diplomski rad "Golayevi kodovi" kod prof. dr. sc. Juraja Šiftara na smjeru matematičke statistike i informatike.  Od 1998. do 2001. godine radio je na Institutu za obrambene studije, istraživanje i razvoj, te pohađao poslijediplomski znanstveni studij "Operacijska istraživanja" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i obranio magistarski rad "Modeliranje i simulacija upravljanja sustavom opće vojne obveze metodom sistemske dinamike" kod prof. dr. sc. Vlatka Čerića.  Godine 2003. zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 2007. godine obranio doktorsku disertaciju "Prekretnice u teoriji ponašanja potrošača" kod prof. dr. sc. Ante Puljića.

Prof. dr. sc. Ilko Vrankić izvodi nastavu iz kolegija Mikroekonomija na preddiplomskom sveučilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. U okviru diplomskog sveučilišnog studija Ekonomije na Ekonomskom fakultetu-Zagreb, na poticaj i uz odobrenje nadležnih tijela Ekonomskog fakulteta, sudjelovao je u izradi prijedloga i uveo kolegij Napredna mikroekonomija, te je nositelj i jedini izvođač ovog kolegija. Na  diplomskom sveučilišnom studiju Financijska i poslovna matematika na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije Mikroekonomika I i Mikroekonomika II. Studentima koji nisu ekonomisti predavao je kolegij Mikroekonomija na specijalističkom poslijediplomskom studiju Organizacija i menadžment i specijalističkom poslijediplomskom studiju Operacijska istraživanja i optimizacija na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. Nositelj je i jedini izvođač kolegija Mikroekonomska analiza na poslijediplomskom studiju Operacijska istraživanja i optimizacija na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Mikroekonomska analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb.

U okviru znanstvenog i stručnog rada prof. dr. sc. Ilko Vrankić je objavio samostalno ili u koautorstvu 25 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama i 1 stručni rad. Aktivno je sudjelovao na 10 međunarodnih znanstvenih konferencija. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Business Systems Research Journal i urednik zbornika radova sa međunarodnog znanstvenog skupa Book of Proceedings – 9th International Scientific Conference Economic and Social Development.
Recenzirao  je dva sveučilišna udžbenika  i brojne članake u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama. Recenzira knjige za izdavačku kuću Pearson. Aktivno je sudjelovao  kao istraživač na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded System Quality. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) i Udruge za promicanje poslovne infirmatike-BIT.
Prof. dr. sc. Ilko Vrankić je 2007. godine završio dvosemestralni Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja Didaktika, Psihologija, Retorika, Hrvatski jezik i Informatika), organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Služi se engleskim jezikom.