Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Analiza konkurentnosti, (nova) politička ekonomija, politički/izborni ciklusi, proračunska transparentnost.