izv. prof. dr. sc. Mira Krpan

Povratak na katedru
izv. prof. dr. sc. Mira Krpan
Ime i prezime
Mira Krpan
Kabinet
325
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Četvrtak: 10:00 - 12:00
Biografija
Mira Krpan je rođena 16. lipnja 1983. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Po narodnosti je Hrvatica i državljanka je Republike Hrvatske. Udana je i majka je dvoje djece. Opću gimnaziju s izvrsnim uspjehom završila je u Krapini. Dodiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, upisala je 2001. godine. Tijekom studija bila je demonstrator na kolegiju Osnove ekonomije, više godina demonstrator na kolegiju Mikroekonomija te volonter na kolegiju Financiranje društvenih djelatnosti. Za izvrstan je uspjeh na svakoj godini studija dobila i Dekanovu nagrada te sudjelovala na raznim projektima i ljetnim školama: Sommer School Danubia 2005. godine, gdje je položila kolegij Financial Services s ocjenom izvrstan, a koja se održala u 5 gradova: Pragu, Budimpešti, Bratislavi, Zagrebu i Beču. Sudjelovala je na projektima E-studenta, The Case study Writing project, AIESEC-Thinking Today Creating Tomorrow. Sudjelovala je na ljetnoj školi Sommerkolleg Deutsch u organizaciji Fachhochschul-Studiengang Eisenstadt i Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005. godine. Za njemački je jezik stekla Deutsches Sprachdiplom i Diplom Wirtschaftsdeutsch International, C1. Kao jedan od 25 najboljih studenata u Hrvatskoj 2004. godine dobila je Top stipendiju za TOP studente. Diplomirala je 5. srpnja 2005. godine s prosjekom ocjena 5,0. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 17. ožujka 2008. godine magistrirala je na znanstvenome poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja“ s temom Dualnost u teoriji ponašanja potrošača pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Puljića (povjerenstvo: prof. dr. sc. Mate Babić ­ predsjednik, prof. dr. sc. Luka Neralić ­ član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0. U studenom 2007. godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala 12. srpnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju s temom Dualnost u mikroekonomskoj teoriji pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasminke Šohinger (povjerenstvo: doc. dr. sc. Ilko Vrankić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Žigić – član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0.
Od 15. studenog 2005. godine zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakultetu u Zagrebu, a od sredine 2008. godine na Katedri za ekonomsku teoriju. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta 27. rujna 2011. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomije izabrana je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 24. svibnja 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: opća ekonomija izabrana je 6. travnja 2016. godine. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomije izabrana je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti-polje ekonomije od 5. listopada 2018. godine.
Sudjeluje u izvedbi seminarske nastave i predavanja na kolegijima Mikroekonomija, Osnove ekonomije, Mikroekonomska teorija i Microeconomic Theory na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i na Bachelor Degree in Business programu (BDIB-u) Ekonomskog fakulteta-Zagreb. Kvalitetu nastavnog rada potvrđuju visoke ocjene studenata.
Članica je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Business Systems Research Journal. Ujedno je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI). Od 2012. do 2016. godine bila je članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao jedan od predstavnika asistenata. Sudjelovala je kao istraživač na međunarodnom FP7 projektu MODUS project (Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded Systems Quality). Recenzirala je radove u sljedećim časopisima: Zbornik Ekonomskog fakulteta-Zagreb, Business Systems Research Journal, Central European Journal of Operations Research, Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, Czech Journal of Economics and Finance.
Završila je dvosemestralni Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja Didaktika, Psihologija, Retorika, Hrvatski jezik i Informatika), organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Usavršava se sudjelovanjem na raznim radionicama iz metodoloških područja, od kojih izdvaja Applied Econometrics Course-10th generation-Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting (predavač: profesor Robert Sonora), Empirical Tools in Macroeconomics (predavač: Dr. Irina Panovska, Lehigh University, SAD) 2018. godine, Partial Least Squares Structural Equation Modelling (predavač: Dr. Joe Hair, University of South Alabama, SAD) i Panel Data Analysis and Spatial Econometric Modeling (predavači: Dr. Craig A. Depken II, University North Caroline Charlotte, SAD; Dr. Nebojša Stojčić, Sveučilište u Dubrovniku) 2019. godine, sve u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb. U srpnju 2019. godine u organizaciji Hrvatskog društva za operacijska istraživanja sudjelovala je na radionici Data Envelopment Analysis u Zagrebu, predavač prof. dr. Ozren Despić, Aston Business School, Aston University, Birminghman. Od 29. travnja do 3. svibnja 2019. godine boravila je na Technische Universität München, na Katedri za ekonomiju i politiku (Economics and Policy Department), TUM School of Management kod pročelnika Katedre prof.dr. Roberta K. Frhr. von Weizsäckera u sklopu akademske mobilnosti.
Govori engleski i njemački jezik.
U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja je upisana pod matičnim brojem 279636.

CV HRV
CV ENG