dr. sc. Antea Barišić

Povratak na katedru
dr. sc. Antea Barišić
Ime i prezime
Antea Barišić
Kabinet
328
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 08:00 - 10:00
  • Četvrtak: 14:00 - 16:00
  • Konzultacije se održavaju uživo u kabinetu ili online- prema prethodnom dogovoru emailom.