Jednostavna nabava - Pozivi za dostavu ponuda 2018./2019./2020./2021./2022.

Obavijest o odabiru i zapisnici BN/02/2023 - objavljeno 21.12.2022.
Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije BN/02/2023 - objavljeno 14.12.2022.
PRILOG II. - Troškovnik BN/02/2023 - objavljeno 14.12.2022.

Obavijest o odabiru i zapisnici BN/174/2022 - objavljeno 21.07.2022.
Poziv za dostavu ponuda - Usluge vezane za promidžbu i vidljivost projekta „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZO.043, ev.br. BN/174/2022 - objavljeno 07.07.2022.
PRILOG II. - Troškovnik BN/174/2022 - objavljeno 07.07.2022.

Obavijest o odabiru i zapisnici BN/173/2022 - objavljeno 06.05.2022.
I. IZMJENA Poziva za dostavu ponuda - Izrada izvješća o obavljenoj kontroli revidenta u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZO.043, ev.br. BN/173/2022 - IZMJENE U POZIVU OZNAČENE SU ŽUTOM BOJOM - objavljeno 22.04.2022. 
OBAVIJEST PONUDITELJIMA ZA PREDMET NABAVE BN/173/2022 - Naručitelj produžuje rok za dostavu ponuda do 28.04.2022. do 10:00. - objavljeno 22.04.2022.

Poziv za dostavu ponuda - „Izrada izvješća o obavljenoj kontroli revidenta u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZO.043, ev.br. BN/173/2022  - objavljeno 21.04.2022.

Obavijest o odabiru i zapisnici BN/02/2022 - objavljeno 23.12.2021.
Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije - BN/02/2022 - objavljeno 16.12.2021.
PRILOG II - Troškovnik BN/02/2022 - objavljeno 16.12.2021.

Obavijest o odabiru i zapisnik BN/11/2021 - objavljeno 17.12.2021.
ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA - BN/11/2021 - objavljeno 29.11.2021.
OBAVIJEST PONUDITELJIMA ZA PREDMET NABAVE BN/11/2021
 - Naručitelj stavlja van snage točku 6.5.1. Poziva, te nastavno na navedeno i podtočku 7. točke 5.1. Poziva. Svi ostalli uvjeti kao i rok za dostavu ostaju nepromijenjeni - objavljeno 23.11.2021.
IZMIJENJENI Poziv za dostavu ponuda - Sredstva za čišćenje BN/11/2021 - objavljeno 23.11.2021.
OBAVIJEST PONUDITELJIMA ZA PREDMET NABAVE BN/11/2021 - Naručitelj produžuje rok za dostavu ponuda do 29.11.2021. do 10:00. Svi ostali uvjeti natječaja ostaju nepromijenjeni. - objavljeno 17.11.2021.
IZMJENA POZIVA I TROŠKOVNIKA BN/11/2021 - 15.11.2021.
IZMIJENJENI Poziv za dostavu ponuda - Sredstva za čišćenje BN-11-2021 - 15.11.2021. - objavljeno 15.11.2021.
PRILOG II. - IZMJENA TROŠKOVNIKA BN-11-2021 15.11.2021. - objavljeno 15.11.2021.

Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanja, materijal za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) BN/11/2021 - objavljeno 10.11.2021. - NEVAŽEĆI POZIV
PRILOG II. - Troškovnik BN/11/2021 - objavljeno 10.11.2021. - NEVAŽEĆI TROŠKOVNIK

PONIŠTENJE POSTUPKA - Obavijest o poništenju postupka BN/11/2021 - objavljeno 12.10.2021.
IZMJENA TROŠKOVNIKA - PRILOG II. - Troškovnik BN/11/2021 - objavljeno 11.10.2021. 
Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) BN/11/2021 - objavljeno 07.10.2021.
PRILOG II. - Troškovnik BN/11/2021 - objavljeno 07.10.2021. - NEVAŽEĆI TROŠKOVNIK

Obavijest o odabiru i zapisnici - Usluga popravka i održavanja dizala - redovni servis BN/33/2021 - objavljeno 10.03.2021.
Poziv za dostavu ponuda - Usluga popravka i održavanja dizala - redovni servis BN/33/2021 - objavljeno 02.03.2021.

Obavijest o odabiru - Usluga osiguranja imovine, osoba i osiguranje od javne odgovornosti iz djelatnosti za potrebe Ekonomskog fakulteta - Zagreb - objavljeno 21.12.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Usluga osiguranja imovine, osoba i osiguranje od javne odgovornosti iz djelatnosti za potrebe Ekonomskog fakulteta - Zagreb - objavljeno 14.12.2020.
PRILOG II.- Troškovnik BN/01/2021 - objavljeno 14.12.2020.

Obavijest o odabiru - Usluge mobilne telefonije - objavljeno 16.12.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije BN/02/2021 - objavljeno 09.12.2020.
PRILOG II.- Troškovnik BN/02/2021 - objavljeno 09.12.2020.


Obavijest o poništenju BN/02/2021 - objavljeno 09.12.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije BN/02/2021 - objavljeno 04.12.2020.
Prilog II. - Troškovnik BN/02/2021 - objavljeno 04.12.2020.

Obavijest o odabiru i zapisnik - Uredski potrošni materijal BN/03/2020 - objavljeno 26.11.2020.
Zapisnik o otvaranju ponuda - Uredaski potrošni materijal BN/03/2020 - objavljeno 12.11.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Uredski potrošni materijal BN/03/2020 - objavljeno 05.11.2020.
Prilog II. - Troškovnik BN/03/2020 - objavljeno 05.11.2020.

Obavijest o odabiru i zapisnici - Materijal i sredstva za čišćnje i održavanje, materijal za hijijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) BN/11/2020 - objavljeno 15.10.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) BN/11/2020 - objavljeno 02.10.2020.
PRILOG II. - Troškovnik BN/11/2020 - objavljeno 02.10.2020.

Obavijest o odabiru i zapisnici - Servis i održavanje računalne opreme BN/42/2020 - objavljeno 09.10.2020.
Poziv za dostavu ponuda - Servis i održavanje računalne opreme BN/42/2020 - objavljeno 01.10.2020.
PRILOG II. - Troškovnik BN/42/2020 - objavljeno 01.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) - objavljeno 08.09.2020.
PRILOG II. - Troškovnik BN/11/2020 - objavljeno 08.09.2020.
Obavijest o poništenju i zapisnici - BN/11/2020 - objavljeno 22.09.2020.

Poziv za dostavu ponuda - RADOVI - Popravak oštećenja na zgradi EFZG-a nakon potresa – I. faza - objavljeno 16.07.2020.
PRILOG II. - Troškovnik BN/149/2020 - objavljeno 16.07.2020.
Obavijest o odabiru i zapisnici - BN/149/2020 - objavljeno 23.07.2020.

Poziv za dostavu ponuda - Sitan inventar BN/19/2020 - objavljeno 14.07.2020.
PRILOG II. - Troškovnik - tehnička specifikacija BN/19/2020 - objavljeno 14.07.2020.
Obavijest o poništenju postupka - BN/19/2020 - objavljeno 21.07.2020.

Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije BN/02/2020 - objavljeno 06.12.2019.
PRILOG II. - Troškovnik - tehnička specifikacija BN/02/2020 - objavljeno 06.12.2019.
Obavijest o odabiru i zapisnici - BN/02/2020 - objavljeno 16.12.2019.

Poziv za dostavu ponuda - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu (toaletni papir i ručnici) - objavljeno 17.05.2019.
PRILOG II. - Troškovnik - tehnička specifikacija BN/05/2019 - objavljeno 17.05.2019.
Obavijest o odabiru i zapisnici - BN/05/2019 - objavljeno 31.05.2019.

Poziv za dostavu ponuda - Usluge mobilne telefonije BN/16/2019 - objavljeno 30.11.2018.
PRILOG II. - Troškovnik - tehnička specifikacija BN/16/2019 - objavljeno 30.11.2018. 
Obavijest o odabiru i zapisnici - Usluge mobilne telefonije BN/16/2019 - objavljeno 07.12.2018.

Poziv za dostavu ponuda - Svečane akademske kape BN/06/2018 - objavljeno 12.11.2018.
Obavijest o odabiru i zapisnici - Svečane akademske kape BN/06/2018 - objavljeno 23.11.2018.