Projekt Senior 2030

U okviru Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. i objavljenog natječaja Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada u 2018. godini  napravljena je prijava za projekt SENIOR 2030 – TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ. Projekt je nakon provedene evaluacije prihvaćen za financiranje u razdoblju rujan 2020. - kolovoz 2023. godine.  

Korisnik projekta je Matica umirovljenika hrvatske, dok je Ekonomski fakultet - Zagreb partnerska organizacija u provedbi Projekta. Koordinator provedbe projekta na EFZG-u je prof. dr. sc. Vesna Vašiček. 

Cilj projekta je dugoročno razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine. Specifično, kroz projekt će se kroz inovativan i sveobuhvatan proces razviti prijedlog politika aktivnog starenja s naglaskom na koncept „srebrne ekonomije – silver economy“ za doprinos cjelokupnom društvenom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske temeljem strukturiranog analitičko-konzultativnog procesa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Projekt ima 6 elemenata: jačanje  partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže, provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva, provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene, izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija, provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka uz prateće aktivnosti promidžbe i vidljivosti te administracije i upravljanja projektom. Suradnja EFZG-a s ostalim partnerima na projektu je u pružanju ekspertize kroz stručni i znanstveni rad  suradnika na projektu naročito u području provedbe ispitivanja javnog mijenja, provedbi znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u izradi smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih smjernica, te slijedom toga objavi znanstvenih i stručnih radova.

 *Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.