Ekonomski fakultet Zagreb partner u projektu GGP-5D iz programa Obzor Europa


 
U okviru poziva HORIZON-INFRA-2021-DEV-02 Europska komisija odobrila je financiranje projekta The Generations and Gender Programme Preparatory Phase Project (akronim: GGP-5D).
Ovaj četverogodišnji projekt financira se u sklopu programa Obzor Europa, novoga Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027., u stupu Izvrsna znanost, dijelu Istraživačke infrastrukture.
Koordinator projekta je Nizozemski interdisciplinarni demografski institut (NIDI), partneri su vodeći europski istraživački centri iz polja demografije, a Ekonomski fakultet Zagreb (EFZG) sudjeluje kao jedan od partnera. Voditelj projektnog tima na EFZG-u je izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin s Katedre za demografiju, a članovi tima su doc. dr. sc. Petra Međimurec i Dario Mustač s Katedre za demografiju te izv. prof. dr. sc. Šime Smolić i Margareta Fabijančić s Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj.
Generations and Gender Programme (GGP) interdisciplinarna je istraživačka infrastruktura o stanovništvu i obiteljskoj dinamici. Prikuplja, obrađuje i diseminira međunacionalno usporedive longitudinalne podatke o mladim odraslim osobama, obiteljima i međugeneracijskim odnosima. GGP daje odgovore na ključne znanstvene i društvene izazove vezane uz uzroke i posljedice demografskih promjena. Glavni cilj projekta GGP-5D je unaprijediti dugoročnu održivost istraživačke infrastrukture te potaknuti izvrsnost i privlačnost Europskog istraživačkog prostora u području populacijskih studija.

 
 ** Ovaj projekt financira Europska unija u okviru programa Obzora Europa – projekt GGP-5D (broj projekta 101079357). Međutim, iznesena mišljenja samo su mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.