Ekonomski fakultet - Zagreb

Ekonomski fakultet Zagreb partner na Erasmus+ projektu „Integrating Nature-Based Solutions into Higher Education against exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future" (SEgoesGreen)


Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2022. g. za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Integrating Nature-Based Solutions into Higher Education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future“ (akronim: SEgoesGreen). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine. U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 6 partnera iz Hrvatske, Grčke, Poljske, Portugala i Cipra. Tri su partnera visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), University of Macedonia (GR), Pedagogical University of Krakow (PL), dok su preostali partneri organizacije u sektoru malog i srednjeg poduzetništva te nevladine organizacije/udruge usmjerene na društveni, akademski i poduzetnički razvoj.

Uloga socijalne ekonomije (social economy) u rješavanju klimatskih promjena sve se više prepoznaje. Prema Akcijskom planu Europske unije, organizacije u okviru socijalne ekonomije imaju dokazanu sposobnost preoblikovanja naše budućnosti i dovode do zelene i inkluzivnije transformacije. Ipak, iako socijalna ekonomija ima neosporne prednosti za ubrzavanje zelene tranzicije, taj potencijal još uvijek ostaje nedovoljno iskorišten. Organizacije u okviru socijalne ekonomije iskazuju veliku potrebu za obukom i znanjem o tome kako prepoznati i usvojiti zelenije prakse, a s druge strane, smisleno obrazovanje za rješavanje klimatskih promjena još je daleko od toga da bude ključna komponenta u sveučilišnim kurikulumima. Postojeći obrazovni programi uglavnom su usredotočeni na teoretske koncepte održivosti okoliša i klimatskih promjena i slijede uzak obrazovni pristup koji ne uključuje praktične i iskustvene mogućnosti učenja i stoga ne uspijeva u potpunosti upoznati studente s potencijalom za okoliš koji nose organizacije u okviru socijalne ekonomije. Kako bi se suočio s tim izazovima, projekt SEgoesGreen iskoristit će snagu rješenja temeljenih na prirodi (nature-based solutions) i primijeniti eko-građanstvo (eco-citizenship) kao pedagogiju usmjerenu na akciju koja će otključati kreativnost, inovativnost i inicijativu studenata za poduzimanje akcija za rješavanje problema vezanih uz klimatske promjene.
 
Erasmus+ projekt SEgoesGreen ima za cilj osmisliti inovativan i holistički obrazovni program koji će sveučilišnim nastavnicima u područjima povezanim sa socijalnom ekonomijom ponuditi sve potrebne vještine, metodologije i znanja o tome kako uspješno koristiti rješenja temeljena na prirodi (nature-based solutions) kao obrazovne alate za iskorištavanje ekološkog potencijala socijalne ekonomije. Ujedno ima za cilj potaknuti inovativne obrazovne metodologije kako bi se osnažile buduće generacije društvenih poduzetnika na poduzimanje ekoloških akcija unutar svojih zajednica te uključivanje obrazovanja o okolišu u nastavne planove i programe sveučilišta promicanjem rješenja temeljena na prirodi kao njihovog sastavnog dijela.


**Potpora Europske komisije izradi ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.