Ekonomski fakultet - Zagreb

Uspješno održana četvrta LTT aktivnost u okviru projekta DIGI4Teach


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinator je Erasmus+ projekta strateškog partnerstva razmjene dobre prakse pod nazivom Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization (DIGI4Teach), a voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman. U projekt je uključeno ukupno 8 partnera iz Hrvatske, Njemačke, Poljske i Srbije. 4 partnera su visokoškolske ustanove, dok su preostala 4 partnera srednje škole ekonomskog usmjerenja.
U okviru DIGI4Teach projekta održana je trodnevna radionica „Train the Trainers Workshop – Application of Digital Tools in Case Study Development“ u razdoblju od 22. – 24. studenoga 2022. godine. Projektne aktivnosti su se održavale na tri lokacije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te u dvije srednje ekonomske škole.
Prvi dan, nakon pozdravnog govora dekanice izv. prof. dr. sc. Sanje Sever Mališ, stručnjaci iz poslovne prakse i institucije domaćina su pokazali kako koriste digitalne alate u svom poslovanju te je diskutirano na koji način ti alati mogu biti korišteni u poučavanju ekonomskih disciplina. Drugi dan su prezentirane različite studije slučajeva koje su rezultat usavršavanja na prijašnjim treninzima nastavnika, a pri čijoj pripremi su primjenjivani različiti digitalni alati. Članovi projekta bili su educirani kako koristiti različite digitalne alate pri izradi studija slučajeva. Treći dan su učenici srednjih ekonomskih škola rješavali slučajeve uz primjenu različitih digitalnih alata što je bilo vrlo zanimljivo jer je utvrđeno kako oni zbog kojih se projekt i provodi percipiraju primjenu različitih digitalnih alata u učenju. Doneseni su zaključci o korištenju digitalnih alata u nastavi te na koji način se moraju primjenjivati kako bi podučavanje i nastavni materijali bili što kvalitetniji, dinamičniji i primjenjiviji učenicima i studentima.

Za više informacija pogledati ovdje.


**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu sadržanih informacija.