Ekonomski fakultet partner na ESF projektu ReCeZa

U svojstvu projektnog partnera, Ekonomski fakultet – Zagreb (EFZG) započeo je s radom na EU projektu pod nazivom „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“ čiji je temeljni cilj transformacija Srednje škole Zabok u jedan od ukupno šest regionalnih centara kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Predviđeno trajanje projekta je od veljače 2020. do prosinca 2023. godine.

Korisnik sredstava i nositelj projekta je Srednja škola Zabok, dok je EFZG partnerska organizacija u provedbi ovog projekta. Ostali partneri na projektu su Krapinsko-zagorska županija, Gospodarska škola Varaždin, Srednja škola Prelog, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o., Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja i Biotehniški izobraževalni center, Ljubljana.

Koordinator provedbe projekta na EFZG je prof. dr. sc. Oliver Kesar.

Po završetku ovog projekta Srednja škola Zabok bi postala regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu kroz uspostavu programa kvalitetnog, praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja namijenjenih učenicima, studentima, nastavnicima, mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini.

Partnerstvo EFZG-a počiva na pružanju ekspertize kroz stručni i znanstveni rad suradnika na projektu naročito u području provedbe ispitivanja javnog mijenja, provedbi znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u izradi smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih smjernica, te slijedom toga objavi znanstvenih i stručnih radova. EFZG svojim radom sudjeluje na četiri elementa projekta i to: Uspostavi organizacije rada i razvoja ReCeZa, Jačanju kompetencija nastavnika i mentora, Inovacijama i suradnji te Promociji strukovnih zanimanja i rada ReCeZa.

Uz centar u Zaboku, uspostavljeni su i centri kompetencija u Splitu, Osijeku, Opatiji, Puli i Dubrovniku, a cjelokupan projekt, vrijedan više od 388 milijuna kuna osiguranih iz ESF fonda (85%) i državnog proračuna RH (15%), namijenjen je razvoju ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Regionalni centri kompetentnosti kao sustav dualnog obrazovanja dodatno će osnažiti interes za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, osigurati više prakse učenicima i olakšati ulazak na tržište rada u kojem će se posebno cijeniti inovativnost i poduzetnički pristup. Regionalnim centrima kompetentnosti zadatak je eliminirati ili minimizirati trenutačna uska grla u obrazovanju, a uz poslodavce, značajnu ulogu u procesu uspostave centara imaju i visokoobrazovne ustanove, ali i strukovna udruženja, komore, strani partneri i drugi zainteresirani dionici.

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo turizma, a posredničko tijelo razine 2 je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 *Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.