ERASMUS+ projekt BUFSIE

Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Building the Universities of the Future through Social Innovation Education“ (akronim: BUFSIE). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Zoran Wittine.

U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 7 partnera iz Hrvatske, Njemačke, Španjolske, Grčke i Cipra. Pet partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), Friedrick Alexander University (DE), University of Barcelona (ES), University of Macedonia (GR), te University of Cyprus (CY) dok su preostali partneri neprofitne organizacije usmjerene na društveni, akademski i poduzetnički razvoj.
 
Agenda Europske unije za visoko obrazovanje jasno naglašava sve veću potrebu za više poduzetničkih građana i više društveno angažiranih ljudi. Program modernizacije europskih sustava visokog obrazovanja poziva na akcije za poticanje poduzetničkih i inovacijskih vještina i poticanje povezanosti visokih učilišta s društvom. To se također odražava u ključnim prioritetima obnovljene agende Europske unije za visoko obrazovanje, prema kojoj bi se europska visoka učilišta trebala boriti protiv budućih neusklađenosti vještina i pridonositi inovacijama, između ostalog, podržavajući kultiviranje transverzalnih vještina (tj. poduzetničkih i socijalnih vještina).

U tu svrhu, projekt BUFSIE ima za cilj izgradnju sveučilišta budućnosti pomažući nastavnicima da čvrsto ugrade obrazovanje za društveno inovativno obrazovanje (Social Innovation Education - SIE) u svoju kulturu i nastavnu praksu i dodatno, osnažuju studente mješavinom poduzetničkih i aktivnih građanskih kompetencija bitnih za napredak u 21. stoljeću.

Projektom BUFSIE cilj je povećati novu obrazovnu pedagogiju društveno inovativnog obrazovanja prebacivanjem na drugačiju obrazovnu razinu (tj. visoko obrazovanje) u odnosu na onu koja je prvotno zamišljena (tj. osnovnu i srednju obrazovnu razinu) i pomoći europska visoka učilišta da povećavaju poduzetničke i građanske kompetencije svojih studenata.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.