Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi

U istraživačkom radu primarno  područje interesa je marketinški menadžment (usluge, turizam, zračni promet, destinacijski marketing), ponašanje potrošača u turizmu i mjerenje kvalitete, zadovoljstva i lojalnosti, upravljanje integriranom marketinškom komunikacijom u turizmu i međuzavisnost nacionalne prometne politika i turizma.
 
Uže, sekundarno područje interesa predstavljaju marketinško komuniciranje u turizmu (uloga državnih organizacija u marketinškim komunikacijama u turizmu, značaj promocije u planiranju i upravljanju turističkim resursima, učinkovito planiranje promotivnih aktivnosti na razini države i/ili pojedinačnih nositelja ponude u turističkoj destinaciji, kreiranje imidža i strategije marke u turizmu, mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije u turizmu) i poslovne strategije i modeli poslovanja zračnih prijevoznika (utjecaj strategija na profitabilnost poslovanja, zadovoljstvo korisnika usluga, izgrađivanje konkurentskih prednosti prijevoznika na odabranom tržištu, zračni prijevoznici i turistička politika).