Ekonomski fakultet - Zagreb

Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija

Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb izvodi sljedeće seminare:

  1. Seminar za turističke vodiče,
  2. Seminar za voditelje poslovnica turističkih agencija.

Katedra izvodi seminare temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske kojim je, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 68/07) Ekonomski fakultet – Zagreb ovlašten za provođenje seminara i stručnih ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija.

Sukladno tome, Ekonomski fakultet - Zagreb izdaje uvjerenja polaznicima koji pred ispitnim povjerenstvom polože stručni ispit.

Ispitno povjerenstvo čine profesori Ekonomskog fakulteta - Zagreb, predstavnici Ministarstva turizma i Udruženja turističkih vodiča Grada Zagreba koje je imenovao ministar turizma.
 

PRIJAVE se kontinuirano zaprimaju - NOVI SEMINARI: listopad 2018.


Informacije o prijavi na seminar (cijena i trajanje seminara, dokumenti koji su potrebni za prijavu i dr.) mogu se dobiti na linkovima ispod ili izravno kod tajnika seminara doc. dr. sc. Antonija Vlahova na tel.: 01/2383-270 ili e-mail: avlahov@efzg.hr

 

VODITELJI POSLOVNICA TURISTIČKIH AGENCIJA:
 

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica >>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica >>>

 


 

TURISTIČKI VODIČI:

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče>>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za turističke vodiče>>>