Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Turizam
Istraživanje turističkih tržišta
Promocija u turizmu
Marketinški menadžment u turizmu

Poslijediplomski specijalistički studiji
Metode istraživanja u turizmu (SPDS Menadžment turizma)

Poslijediplomski doktorski studiji
Metodologija znanstvenog rada
Modeliranje strukturnih jednadžbi (Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)