Prof. dr. sc. Oliver Kesar

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Oliver Kesar
Ime i prezime
Oliver Kesar
Kabinet
B 401
Konzultacije
  • Utorak: 14:00 - 15:30
Biografija
Europass životopis (HR): CV
Europass životopis (ENG): CV

Prof. dr. sc. Oliver Kesar rođen je 29. prosinca 1974. godine u Zagrebu. Osnovnu, a potom i srednju Ugostiteljsko-turističku školu završio je 1993. godine u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb diplomirao je u okviru sveučilišnog dodiplomskog studija "Poslovna ekonomija", smjer "Turizam" u listopadu 1997., magistrirao je na Znanstvenom poslijediplomskom studiju "Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji" na temu turističke politike i razvoja u ožujku 2000., a doktorirao na istom Fakultetu u lipnju 2006. godine obranom doktorske disertacije na temu ekonomskih učinaka turističke potrošnje.
Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radi u kontinuitetu od 1.3.1998. godine najprije u svojstvu znanstvenog novaka – mlađeg asistenta. Odlukama Fakultetskog vijeća izabran je travnju 2000. godine u zvanje znanstvenog novaka – asistenta za kolegij "Ekonomika turizma", a u ožujku 2004. godine i u zvanje asistenta za kolegije "Ekonomika turizma" i "Turistička politika i razvoj". U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u travnju 2007. godine, u zvanje izvanrednog profesora u lipnju 2012. godine, a u zvanje redovitog profesora u siječnju 2018. godine. Svi izbori u zvanja provedeni su u području društvenih znanosti, polju ekonomija, dok su posljednja dva izbora provedena u grani trgovina i turizam.
Tijekom svog 20-godišnjeg rada u znanosti i sustavu visokog obrazovanja dokazao se kao nastavnik, znanstvenik, istraživač, recenzent i konzultant. Glavna područja interesa su mu ekonomika turizma, turistička potrošnja, razvoj specifičnih oblika turizma, menadžment i razvoj turističkih atrakcija te interesna udruživanja u turizmu. Sudjelovao je u realizaciji nekoliko znanstvenih i više stručnih projekata te bio članom niza programskih, znanstvenih i organizacijskih odbora međunarodnih znanstvenih konferencija. Do sada je u samostalno ili u koautorstvu objavio 30-ak znanstvenih radova u knjigama, sveučilišnim udžbenicima, časopisima s međunarodnom recenzijom i zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnik je nagrade "Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika "Turizam: ekonomske osnove i organizacijski sustav" 2011. godine.
Nositelj je i izvođač nastave na kolegijima "Ekonomika turizma", "Specifični oblici turizma", "Turizam" i "Osnove turizma" na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, a sveukupno gledano, sudjelovao je u nastavi na ukupno 19 različitih kolegija iz područja turizma na matičnom fakultetu, Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Bogato nastavno iskustvo stekao je u neposrednom radu sa studentima, izvođenju svih oblika nastave, kao i mentorstvu na preko 250 studentskih radova na svim razinama studija. Za svoj nastavni rad redovito je nagrađivan od strane studenata ocjenama višim od 4,50.
Član je uredništva triju međunarodnih znanstvenih časopisa "Journal of Economy, Business and Financing", "Zagreb International Review of Economics and Business" i "Tourism and Hospitality Management". Do sada je recenzirao preko 60 radova za brojne znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih znanstvenih skupova te znanstvene knjige i sveučilišne studijske programe iz područja turizma. Kao izlagač i moderator sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama i okruglim stolovima na temu turizma te je sudjelovao u organizaciji i realizaciji brojnih studijskih putovanja studenata. Obnašao je dužnosti prodekana za ljudske potencijale i infrastrukturu na matičnom Fakultetu, člana Vijeća društveno-humanističkog područja te zamjenskog člana u Senatu Sveučilišta u Zagrebu. U profesionalnom smislu, član je Hrvatskog društva ekonomista (HDE) i Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma (HUPKT). Upisan je u Upisnik znanstvenika MZO RH pod matičnim brojem 234581. Aktivno govori engleski jezik, a pasivno se služi slovenskim, njemačkim i estonskim jezikom.