Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji


 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija"

- Turizam - obvezni kolegij 3. godine studija 
- Ekonomika turizma - obvezni kolegij 4. godine studija, modul "Turizam"
- Specifični oblici turizma - obvezni kolegij 4. godine studija, modul "Turizam"
- Menadžment sporta u turizmu - izborni kolegij na 3., 4. i 5. godini studija

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija"

- Specifični oblici turizma - izborni kolegij 4. godine studija

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija", smjer "Turizam"

- Ekonomika turizma - obvezni kolegij 1. godine studija

Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija"

- Osnove turizma - obvezni kolegij 2. godine studija
- Specifični oblici turizma - obvezni kolegij 2. godine studija

Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment turizma"

- Ekonomika turizma - kolegij predsemestra
- Menadžment specifičnih oblika turizma - obvezni kolegij