Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2022./2023.
 

Molim sve studente da se čim prije prijave u Google učionice koje su otvorene za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru:
  • Marketinški menadžment u turizmu - kod predmeta: rigxuan
  • Menadžment zračnog prometa - kod predmeta: uhcmxpy

U učionici ćete pronaći sve informacije i upute za odvijanje nastave.
 
 
Prof. dr. sc. Darko Prebežac


U Zagrebu, 20.02.2023.