Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Marketinški menadžment u turizmu
Prometna politika u turizmu
Menadžment zračnog prometa

Preddiplomski sveučilišni studij
Prometna politika u turizmu

Diplomski sveučilišni studij
Marketinški menadžment u turizmu
Menadžment zračnog prometa
 
Preddiplomski stručni studij
Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu
 
Poslijediplomski specijalistički studiji
Upravljanje marketinškim komunikacijama u turizmu
Strateška tržišna istraživanja
Strategije i politike cijena
Marketing i menadžment turističkih usluga (sunositelj s prof.dr.sc. Đ. Ozretić Došen)
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Strateški marketing u turizmu