Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Prometna politika u turizmu
Promocija u turizmu
Turizam

Preddiplomski sveučilišni studij
Prometna politika u turizmu
Promocija u turizmu
Turizam

Diplomski sveučilišni studij
Menadžment zračnog prometa

Preddiplomski stručni studij
Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu