Prof. dr. sc. Kristina Bučar

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Kristina Bučar
Ime i prezime
Kristina Bučar
Kabinet
A 304
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • srijeda od 12:00 - 14:00 uz prethodnu najavu mailom na kbucar@net.efzg.hr
Biografija