Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija"

- Turizam - obvezni kolegij 3. godine studija 
- Turistička geografija - obvezni kolegij 4. godine studija, smjer "Turizam"
- Turizam i okoliš - izborni kolegij na 3., 4. i 5. godini studija

Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija"

- Osnove turističke geografije - obvezni kolegij 2. godine studija, smjer "Turističko poslovanje"

Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment turizma"

- Upravljanje okolišem u turizmu - izborni kolegij

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij "Ekonomija i poslovna ekonomija"

- Upravljanje resursima u održivom razvoju turizma - izborni kolegij