Istraživački interesi


Europsko ugovorno pravo
Pravo bankovnih poslova