Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi

Europsko pravo
Ekonomska analiza prava
Pravo tržišnog natjecanja
Pravo međunarodne trgovine
Pravo društava
Teorija prava
Korporativno upravljanje
Pravila o zaštiti potrošača