Kolegiji

Kolegiji u ak. god. 2019./2020.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Europsko ugovorno pravo (izborni)
Pravo bankovnih poslova (izborni)

Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija
Osnove trgovačkog prava (obvezni, svi smjerovi)