Istraživački interesi


Trgovačko ugovorno pravo
Poredbeno pravo društava
Pravo međunarodne trgovine 
Pravo elektroničke trgovine