Kolegiji

Kolegiji u ak. god. 2019./2020.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Trgovačko pravo (obvezni, integrirani studiji PE i E)
Pravo međunarodne trgovine (obvezni, integrirani studij PE, smjer Trgovina)

Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija
Osnove trgovačkog prava (obvezni, svi smjerovi)

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business
Law of International Trade (Elective)