Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Poziv na predavanje "Inkluzivno obrazovanje za osobe s invaliditetom: izazovi za obrazovni sustav"

U ime rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića pozivamo Vas na predavanje čileanske aktivistice za prava osoba s invaliditetom Maríe Soldedad Cisternas Réyes

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
ZA OSOBE S INVALIDITETOM:
IZAZOVI ZA OBRAZOVNI SUSTAV


19. listopada 2023. u 14 sati u Svečanoj dvorani,
Ulica Radoslava Cimermana 88, Zagreb


Predavanje će se održati na španjolskom jeziku uz osiguran simultani prijevod na hrvatski.
 
 
María Soldedad Cisternas Réyes je čileanska odvjetnica i aktivistica za prava osoba s invaliditetom te članica Odbora UN-a koje je izradio nacrt Konvecncije o pravima osoba s invaliditetom (NN 6/2007).

Bila je predsjednica Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom, a od 2017. do lipnja 2023. obnašala je dužnost posebne izaslanice UN-a za osobe s invaliditetom i pristupačnost.

U Čileu joj je dodijeljena Nacionalna nagrada za ljudska prava Nacionalnog Instituta (Instituta Nacional de Derechos Humanos) kao priznanje za njezin rad na pravima osoba s invaliditetom i pravima žena, djece, starijih građana i autohtonih ljudi.

María Soldedad Cisternas Réyes jedno je od najprestižnijih imena u području tema osoba s invaliditetom čija prava promiče na regionalnoj i globalnoj razini.

Molimo da svoj dolazak potvrdite na e-mail uredssi@unizg.hr najkasnije do 16. listopada 2023.