Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Nova adresa Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu preseljen je na novu lokaciju - u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).
Novi broj telefona Ureda je: 01 4564 405.