Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja „I ja želim čitati“


Naša knjižnica podržava nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja „I ja želim čitati“

Kampanju je pokrenulo Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s Knjižnicama grada Zagreba i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom.

Ciljevi Kampanje su:
Informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.
Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.

Predlažemo izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama posebno uređenima za njih.
Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.

Provedba ove Kampanje popraćena je raznim akcijama, poput organiziranja izložbi na temu osoba s teškoćama u čitanju, organiziranjem radionica i predavanja koje će održati profesori Edukacijsko-rehabilitacijkog fakulteta te rješavanjem konkretnih, svakodnevnih problema s kojima se određena ciljana skupina susreće.

Više o samoj kampanji možete pratiti na adresi