Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024.

Na temelju Odluke Senata sa sjednice održane 24. listopada 2023. Sveučilište u Zagrebu raspisuje 


N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija

redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih, sveučilišnih diplomskih te stručnih prijediplomskih i stručnih diplomskih studija
Sveučilišta u Zagrebu
ZA AK. GOD. 2023./2024.

 

I. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024. dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:
 
A. STIPENDIJE ZA IZVRSNOST ‒ studentima koji se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu za koji se prijavljuju (350 stipendija)
B. STIPENDIJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU NASTAVNIČKE STUDIJSKE PROGRAME U PODRUČJU MATEMATIKE, PRIRODNIH ZNANOSTI I INFORMATIKE (STEM) (40 stipendija)
C. STIPENDIJE USPJEŠNIM STUDENTIMA ŠPORTAŠIMA (10 stipendija)
D. STIPENDIJE PODZASTUPLJENIM I RANJIVIM SKUPINAMA STUDENATA (100 stipendija)
- studenti iz obitelji nižega socioekonomskog statusa
- studenti s invaliditetom
- studenti s djecom
- studenti iz alternativne skrbi
E. STIPENDIJE ZA STUDENTE UMJETNIČKOGA PODRUČJA (20 stipendija).
 
 

Student se može prijaviti na Natječaj SAMO U JEDNOJ KATEGORIJI.

Ukupni iznos pojedine stipendije za svaku od navedenih kategorija je 1.800 € po studentu.

Cijeli tekst NATJEČAJA nalazi se ovdje.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.