Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Prijediplomski studij - Upravljanje znanjem

Nastavnik: prof.dr. Vesna Bosilj Vukšić
LJETNI SEMESTAR, šk.god. 2014/2015 (30 sati), termin: četvrtak, 14-16 h, dv. 23, dv. 42


Syllabus (pdf)

OBAVIJEST: Ovaj predmet u šk.godini 2014/2015. mogu upisati samo oni studenti koji su prethodno upisali predmet Informatizacija poslovnih procesa. U Redu predavanja za akademsku 2014./2015., navedeni su svi preduvjeti za određene kolegije. Studenti koji ne zadovoljavaju uvjet, a upisali su predmet Upravljanje znanjem trebaju podnijeti molbu putem urudžbenog zapisnika za promjenu izbornog kolegija

Prijava studenata za aktivno sudjelovanje u nastavi: link (rok prijave: od 02.03. do 14.03.2015.)

Pismeni ispit - OCJENE
(za studente koji se nisu aktivno uključili u nastavu)

Formiranje ocjena prema bodovima iz testa:
 

Bodovi Ocjena
5 2
6-7 3
8-9 4
10 5

ISPITNI ROKOVI, UPIS OCJENA, UVID U TESTOVE

Termine ispita pred povjerenstvom oglašava tajnica Katedre za informatiku na službenom obrascu, uz kabinet nastavnika ili na oglasnoj ploči Katedre.