Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Ime i prezime
Mirjana Pejić Bach
Kabinet
A506
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Konzultacije se do daljnjega obavljaju online putem maila mpejic@efzg.hr. Odgovor možete očekivati u roku 24 sata. Hvala na suradnji!
Biografija
Mirjana Pejić Bach je redovita profesorica na Katedri za informatiku, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je iz područja modeliranja sistemskom dinamikom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na MIT Sloan School of Management iz područja sistemske dinamike i na OliviaGroup iz područja rudarenja podataka. Voditeljica je i suradnica brojnih projekata u kojima surađuje s hrvatskim poduzećima i međunarodnim organizacijama, posebice kroz projekte Europske Unije i bilateralni istraživački okvir. Njezina područja istraživanja su strateška primjena informacijske tehnologije u poslovanju, podatkovna znanost i simulacijsko modeliranje. Svoj istraživači rad usmjerila je na metodologiju istraživanja, kvalitativnu i kvantitativnu, posebice metode multivarijantne statistike i metodu modeliranja strukturnim jednadžbama. Urednica je nekoliko znanstvenih časopisa koji su indeksirani u bazama Scopus i WoS. Organizirala je brojne konferencije te održala plenarna predavanja na kongresima, kao što je IEEE Systems. Dobitnica je nekoliko međunarodnih nagrada za svoj znanstveni rad, kao što je Emerald Literati Network Awards for Excellence. Kao glavni cilj svog djelovanja ističe rad sa mladima kroz mentoriranje doktorskih radova i razvoj znanstvene karijere mladih znanstvenika.

Ime i prezime: Mirjana Pejić Bach
Sadašnje zvanje: redovita profesorica
Akademski stupanj: doktorica znanosti
Katedra: Informatika
Zaposlenje: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J.F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Croatia
Telefon: (00385-1) 2383-464
Fax: (00385-1) 2335-663
E-mail: mpejic@efzg.hr

Europass životopis (HR): CV
Europass životopis (EN): CV

Web mjesta: 
https://www.efzg.unizg.hr/mpejic
https://www.mirjanapejicbach.info
https://www.linkedin.com/in/mpejicbach
https://www.degruyter.com/view/j/bsrj
https://www.mendeley.com/profiles/mirjana-pejic-bach/

Popisi radova:
https://www.researcherid.com/rid/E-7313-2012
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14833251000​
https://scholar.google.hr/citations?user=r4WNZa0AAAAJ&hl=en​
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=213892​