Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Široko područje interesa obuhvaća primjenu informacijske tehnologije u poslovanju, s naglaskom na primjenu metoda i alata za modeliranje poslovnih procesa i razvoj informacijskih sustava. Sadašnja istraživanja odnose se na modeliranje i promjenu poslovnih procesa zbog uvođenja elektroničkog poslovanja i razvoja integralnih informacijskih sustava poduzeća (ERP), sustava za upravljanje lancem nabave (SCM), sustava za upravljanje odnosima s kupcima (CRM) i sustava za upravljanje znanjem (KM).