Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij
Informatika 
Poslovni informacijski sustavi
Informatizacija poslovnih procesa (obavezni kolegij studijskog smjera Menadžerska informatika)
Sustavi upravljanja poslovnim procesima (obavezni kolegij studijskog smjera Menadžerska informatika)
Digitalni poslovni ekosustavi (izborni kolegij)

Specijalistički diplomski stručni studiji "Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru"
Modeliranje i informatizacija poslovnih procesa
Odabrane teme primjene procesno orijentirane tehnologije (izborni predmet)
 
Sveučilišni specijalistički studij Informatički menadžment
Upravljanje poslovnim procesima

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 
Sustavi za poslovnu izvrsnost

Master Degree in Business (MDiB) Managerial informatics
Business process management systems