Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Informatika
Poslovni informacijski sustavi
Digitalna tranformacija gradova
Metode potpore odlučivanju
Razvoj poslovnih aplikacija

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ
Decision Support Methods
Business Application Development

SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
Elektronička javna uprava
Upravljanje Web sadržajima

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Elektronička javna uprava
Proračunske tablice u poslovanju
Programska podrška poslovanju u elektroničkom okruženju
Veliki podaci
Veliki i otvoreni podaci
Razvoj digitalnih aplikacija

SVEUČILIŠNI STUDIJ - STARI PROGRAM
Sustavi potpore odlučivanju
Internetske tehnologije u poslovanju
Ekspertni sustavi
Otkrivanje znanja u bazama podataka
Simulacijsko modeliranje
Softversko inženjerstvo
Knowledge Discovery in Databases