Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Elektroničko poslovanje
Web servisi
Web metrike
Automatizacija ureda
Informatički management