Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentimaMENTORSTVA I PISANI RADOVI   
INFORMATIKA ( za pristup je potreban AAI@Edu u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)

METODE POTPORE ODLUČIVANJU
DIGITALNA TRANSFORMACIJA GRADOVA


DECISION SUPPORT METHODS
(course materials access using AAI@Edu authentification in form of username@net.efzg.hr)

BUSINESS APPLICATION DEVELOPEMENT
Course webpage
(course materials access using AAI@Edu authentification in form of username@net.efzg.hr)


PROGRAMSKA PODRŠKA POSLOVANJU U ELEKTRONIČKOM OKRUŽENJU ( za pristup je potreban AAI@Edu u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)
 
RAZVOJ DIGITALNIH APLIKACIJA
 

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI
Stranica kolegija
E-učenje // Google Classroom
(Za pristup je potreban AAI@Edu  u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)


RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA ( za pristup je potreban AAI@Edu u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)


PRORAČUNSKE TABLICE U POSLOVANJU
Stranica kolegija
(Za pristup je potreban AAI@Edu  u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)


ELEKTRONIČKA JAVNA UPRAVA
( za pristup je potreban AAI@Edu u obliku korisničko_ime@net.efzg.hr)
 
KOLEGIJI KOJI SE VIŠE NE IZVODE