Informatika 2023/2024

I predavanja i vježbe iz kolegija Informatika počinju prvi tjedan nastave u zimskom semestruod 02.10.2023. na dalje prema rasporedu. Molimo studente da se pridržavaju rasporeda po grupama koje su im dodijeljene satnicom.

Plan predavanja u akademskoj godini 2023./2024.: PDF

Plan vježbi u akademskoj godini 2023./2024.: PDF

Raspored demonstratura 
možete pronaći ovdje.

Raspored testova na računalima za vrijeme ispitnih rokova možete pronaći ovdje.